Hva er historien bak navnet Garamond?

Bakgrunnen til bedriftsnavnet Garamond er tredelt.

Navnet i seg selv er relativt likt mitt eget. Det peker også på Claude Garamond (1490-1561) som var en fransk fontdesigner og kongelig boktrykker i Paris. Og siden jeg selv er utdannet typograf, var fonter sentralt i min opplæring og etterhvert en naturlig del av min profesjonelle praksis.