Båt i Nord

Det altadrevne båtmagasinet Båt i Nord har vært utgitt siden 2005, og jeg har hatt det grafiske ansvaret for alle utgavene.