BirdSafari

I Gjesvær finner du Ola Thomassen som fører turister ut til Gjesværstappan naturreservat for å observere tusenvis av fugler. Nettsiden er satt opp med 10 språk. Dette var et større prosjekt for meg, jeg har også et løpende oppdrag med å oppdatere og vedlikeholde denne nettsiden.