Folkeaksjonen for akuttsykehus til Alta

Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta skal jobbe for at våre folkevalgte på Stortinget vedtar en tilpasset sykehusstruktur for Vest-Finnmark.