Hoppsportens Venner

Hoppsportens Venner ble etablert 1959-60 av to av etterkrigstidens beste norske hoppere Christian Mohn (1926–2018) og Leiv Høysæther (1924–1993). Hoppsportens Venner har alltid hatt som overordnet formål å støtte ungdoms- og rekrutteringsarbeid i hoppsporten. Hoppsportens Venner består i dag av Per Bergerud (President), Odd Hammernes, Bjørn Wirkola, Terje Holm, Vidar Ottesen, John Erik Strømberg og Håkon Nilsen.