Mollisjok fjellstues historie

Mollisjok fjellstues historie er andre bok i rekken om statens fjellstuer i Finnmark, ført i pennen av Sofie Stiberg. Jeg hadde det grafiske ansvaret også for den første boka, som omhandlet Jotka fjellstue.