Nordkalottfolket

Nordkalottfolket er et parti som har representanter både på Troms og Finnmark fylkesting og Sametinget.