Norsk Fiskaralmanakk

Norsk Fiskaralmanakk er et nyttig og velbrukt oppslagsverk for dem som ferdes langs kysten og de nære havområder. Hver utgave inneholder oppdaterte sjøveisregler, tabeller, lover og bestemmelser som gjelder seilasen, fartøyet og fisket. Norsk Fiskaralmanakk er nå inne i sin 119. årgang, fra å være et hefte på knappe 40 sider og i nyere tid opp til 480 sider.

Jeg har hatt hovedansvaret for layout og oppsett av almanakken hvert år siden 2005.