Parksenteret

Parksenteret består av lokal-eide butikker, tjenester og spisesteder.