Sentrumsgården

Eiendomsselskap i Alta, drevet av Tore Wæraas.